021-44458835
مدیر گستر

تشريح معيارهاي مدل تعالی سازمانی EFQM 2013 1397/2/9

نام دوره: تشريح معيارهاي مدل تعالی سازمانی EFQM 2013 مدت زمان دوره: 2 روزه هدف: آشنايي با مدل تعالي سازماني 2013 :EFQM و تشریح معیارها و زیر معیارهای مدل محتوای دوره: در اين دوره شرکت کنندگان با مدل تعالي سازماني EFQM:2013 و اجزاي نه گانه…

روشهای خود ارزیابی مدل EFQM 1397/2/13

نام دوره: خود ارزيابی در مدل EFQM و روشهای آن مدت زمان دوره: 3 روزه هدف: آشنايي با فرایند خود ارزيابي سازمان براساس روشهای آن در درون سازمان جهت آشنائی مدیران از میزان تطابق سازمان با معیارهای مدل EFQM محتوای دوره: در اين دوره پس…

تدوین اظهارنامه بر مبنای مدل EFQM 2013 1397/2/13

نام دوره: کارگاه تدوین اظهارنامه بر مبنای مدل EFQM 2013 مدت زمان دوره: 2 روز هدف: آشنايي با چگونگی تهیه اظهارنامه بر اساس مدل سرآمدی EFQM:2013 و فرایند تدوین اظهارنامه و نحوی نگارش آن . محتوای دوره: در این دوره پس از مروری کوتاه بر معیارهای…

مدیر گستر

آدرس : تهران، شهرک گلستان، میدان ساحل، خیابان نیما یوشیج، برج سروناز (C2A)، واحد 11 غربی

تلفن : 021-44732507

فکس : 021-44458823

موبایل : 09121340833

موبایل(مسئول دفتر و هماهنگی) : 09121966279

ایمیل: info@modirgostar.com

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت , متعلق به گروه علمی آموزشی مشاوره ای دکتر محمود آسیاچی می باشد .

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع