021-44458835
مدیر گستر

دوره مدیریتی کوتاه مدت مدیریت استراتژیک 1397/2/16

نام دوره: دوره مدیریتی کوتاه مدت مدیریت استراتژیک مدت زمان دوره: هدف: آموزش مدیران عامل، معاونتها و مدیران میانی سازمانها جهت تهیه برنامه استراتژی سازمان و تدوین طرح تجاری برای آینده سازمان و تدوین اهداف بلند مدت و کوتاه…

بسته مدیریت استراتژیک 1397/2/16

نام دوره: بسته مدیریت استراتژیک مدت زمان دوره: هدف: آموزش مدیران عامل، معاونتها و مدیران میانی سازمانها جهت تهیه برنامه استراتژی سازمان و تدوین طرح تجاری برای آینده سازمان و تدوین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت جهت دستیابی سازمان…

مدیریت استراتژیک mini MBA 1397/2/16

نام دوره: مدیریت استراتژیک mini MBA مدت زمان دوره: هدف: آموزش مدیران عامل، معاونتها و مدیران میانی سازمانها جهت تدوین ، اجرا و کنترل برنامه استراتژی سازمان و تدوین طرحهای تجاری برای آینده سازمان و تدوین اهداف بلند مدت و کوتاه…

مدیر گستر

آدرس : تهران، شهرک گلستان، میدان ساحل، خیابان نیما یوشیج، برج سروناز (C2A)، واحد 11 غربی

تلفن : 021-44732507

فکس : 021-44458823

موبایل : 09121340833

موبایل(مسئول دفتر و هماهنگی) : 09121966279

ایمیل: info@modirgostar.com

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت , متعلق به گروه علمی آموزشی مشاوره ای دکتر محمود آسیاچی می باشد .

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع