021-44458835
مدیر گستر

مديريت و برنامه ریزی استراتژيک 1397/6/22

نام دوره: مديريت و برنامه ریزی استراتژيک (تدوین ، اجرا و کنترل) مدت زمان دوره: 4 روزه ( 32 ساعت ) هدف: آشنايي با مديريت و برنامه ريزي استراتژيک و جايگاه آن در سازمان و معرفي سه مرحله اصلي مديريت استراتژيک شامل برنامه ريزي، اجرا…

رويکرد حل مسئله (PS) 1397/6/22

نام دوره: رويکرد حل مسئله (PS) مدت زمان دوره:2 روزه هدف: آشنايي با رويکرد حل مسئله و نحوه بکارگيري آن در راستاي اجرايي نمودن نظام بهبود مستمر در سازمان ها محتوای دوره: فلسفه بهبود مستمر الزامات و نيازها و راهکارهاي لازم به منظور…

دوره مدیریتی کوتاه مدت مدیریت تولید و خدمات ناب 1397/2/18

نام دوره: دوره مدیریتی کوتاه مدت مدیریت تولید و خدمات ناب مدت زمان دوره: هدف: هدف این دوره تربیت کارشناسان و مدیران تولید و کیفیت و سرپرستان سازمانها می باشد تا بتوانند عملکرد سازمان خود را بگونه ای ارتقاء دهند که تولید و ارائه…

بسته مدیریت تولید و خدمات ناب 1397/2/18

نام دوره: بسته مدیریت تولید و خدمات ناب مدت زمان دوره: هدف: هدف این دوره تربیت کارشناسان و مدیران تولید و کیفیت و سرپرستان سازمانها می باشد تا بتوانند عملکرد سازمان خود را بگونه ای ارتقاء دهند که تولید و ارائه خدمات بهتر و بیشتر…

مدیریت تولید و خدمات ناب mini MBA 1397/2/18

نام دوره: مدیریت تولید و خدمات ناب mini MBA مدت زمان دوره: هدف: هدف این دوره تربیت کارشناسان و مدیران تولید و کیفیت و سرپرستان سازمانها می باشد تا بتوانند عملکرد سازمان خود را بگونه ای ارتقاء دهند که تولید و ارائه خدمات بهتر و بیشتر…

دوره مدیریتی کوتاه مدت مدیریت بهره وری 1397/2/18

نام دوره: دوره مدیریتی کوتاه مدت مدیریت بهره وری مدت زمان دوره: هدف: هدف این دوره تربیت کارشناسان و مدیران تولید و کیفیت و سرپرستان سازمانها می باشد تا بتوانند بهره وری واحدهای زیر مجموعه خود را افزایش داده و از منابع و تجهیزات…

بسته مدیریت بهره وری 1397/2/18

نام دوره: بسته مدیریت بهره وری مدت زمان دوره: هدف: هدف این دوره تربیت کارشناسان و مدیران تولید ، فنی و مهندسی ، تعمیرات و نگهداری ، برنامه ریزی ، طراحی ، کنترل و کیفیت و سرپرستان سازمانها می باشد تا بتوانند مدیریت و بهره وری…

مدیریت بهره وری mini MBA 1397/2/18

نام دوره: مدیریت بهره وری mini MBA مدت زمان دوره: هدف: هدف این دوره تربیت کارشناسان و مدیران تولید و کیفیت و سرپرستان سازمانها می باشد تا بتوانند بهره وری واحدهای زیر مجموعه خود را افزایش داده و از منابع و تجهیزات سازمان بخوبی…

دوره مدیریتی کوتاه مدت مدیریت بازاریابی و فروش 1397/2/17

نام دوره: دوره مدیریتی کوتاه مدت مدیریت بازاریابی و فروش مدت زمان دوره: هدف: تربیت کارشناسان و مدیران فروش جهت شناسایی دقیق تر بازار هدف و تحقق اهداف سازمان در خصوص فروش محصولات و توسعه بازارهای بالقوه و بالفعل سازمان محتوای…

بسته مدیریت بازاریابی و فروش 1397/2/17

نام دوره: بسته مدیریت بازاریابی و فروش مدت زمان دوره: هدف: تربیت کارشناسان و مدیران فروش جهت شناسایی دقیق تر بازار هدف و تحقق اهداف سازمان در خصوص فروش محصولات و توسعه بازارهای بالقوه و بالفعل سازمان محتوای دوره: ردیف نام دروس…

مدیریت بازاریابی و فروش mini MBA 1397/2/17

نام دوره: مدیریت بازاریابی و فروش mini MBA مدت زمان دوره: هدف: تربیت کارشناسان و مدیران فروش جهت شناسایی دقیق تر بازار هدف و تحقق اهداف سازمان در خصوص فروش محصولات و توسعه بازارهای بالقوه و بالفعل سازمان محتوای دوره: ردیف نام دروس…

دوره مدیریتی کوتاه مدت مدیریت استراتژیک 1397/2/16

نام دوره: دوره مدیریتی کوتاه مدت مدیریت استراتژیک مدت زمان دوره: هدف: آموزش مدیران عامل، معاونتها و مدیران میانی سازمانها جهت تهیه برنامه استراتژی سازمان و تدوین طرح تجاری برای آینده سازمان و تدوین اهداف بلند مدت و کوتاه…

بسته مدیریت استراتژیک 1397/2/16

نام دوره: بسته مدیریت استراتژیک مدت زمان دوره: هدف: آموزش مدیران عامل، معاونتها و مدیران میانی سازمانها جهت تهیه برنامه استراتژی سازمان و تدوین طرح تجاری برای آینده سازمان و تدوین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت جهت دستیابی سازمان…

مدیریت استراتژیک mini MBA 1397/2/16

نام دوره: مدیریت استراتژیک mini MBA مدت زمان دوره: هدف: آموزش مدیران عامل، معاونتها و مدیران میانی سازمانها جهت تدوین ، اجرا و کنترل برنامه استراتژی سازمان و تدوین طرحهای تجاری برای آینده سازمان و تدوین اهداف بلند مدت و کوتاه…

مدیریت اجرائی mini MBA 1397/2/15

نام دوره: مدیریت اجرائی mini MBA مدت زمان دوره: هدف: آموزش و آگاهی مدیران ارشد و میانی سازمانها جهت ارتقاء بهره وری (کارآیی و اثربخشی )فعالیت ها و تعامل بهتر با کارشناسان و پرسنل مجموعه های تولیدی و خدماتی جهت اجرای دقیق برنامه…

دوره مدیریتی کوتاه مدت مدیریت اجرایی 1397/2/15

نام دوره: دوره مدیریتی کوتاه مدت مدت زمان دوره: هدف: آموزش و آگاهی مدیران ارشد و میانی سازمانها جهت ارتقاء بهره وری فعالیت ها و تامل بهتر با کارشناسان و پرسنل مجموعه های تولیدی و خدماتی جهت اجرای دقیق برنامه های سازمان می باشد…

بسته مدیریت اجرایی 1397/2/15

نام دوره: بسته مدیریت اجرایی مدت زمان دوره: هدف: آموزش و آگاهی مدیران ارشد و میانی سازمانها جهت ارتقاء بهره وری فعالیت ها و تامل بهتر با کارشناسان و پرسنل مجموعه های تولیدی و خدماتی جهت اجرای دقیق برنامه های سازمان می باشد…

دوره کوتاه مدت مدیریت تدارکات ( SCM ) 1397/2/10

نام دوره: مدیریت تدارکات ( SCM ) مدت زمان دوره: هدف: آموزش و آگاهی مدیران ارشد و میانی تدارکات و خرید سازمانها جهت ارتقاء فعالیت ها خرید ، برونسپاری و تدارکات اقلام موردا نیاز سازمان و تامل بهتر با کارشناسان و پرسنل مجموعه های…

مدیر گستر

آدرس : تهران، شهرک گلستان، میدان ساحل، خیابان نیما یوشیج، برج سروناز (C2A)، واحد 11 غربی

تلفن : 021-44732507

فکس : 021-44458823

موبایل : 09121340833

موبایل(مسئول دفتر و هماهنگی) : 09121966279

ایمیل: info@modirgostar.com

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت , متعلق به گروه علمی آموزشی مشاوره ای دکتر محمود آسیاچی می باشد .

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع