021-44458835
مدیر گستر

مهارتهای شغلی و زندگی 1397/6/21

نام دوره: مهارتهای شغلی و زندگی مدت زمان دوره:1 و 2 روزه هدف: آشنايي با مهارتهای موثر در زندگی شخصی و شغلی کارکنان سازمانها بگونه ای که فرایند ارتباط بخوبی انجام پذیرد . محتوای دوره: تشریح مهارتهای ارتباطی در زندگی و سازمان تحلیل…

مهارتهای رهبری 1397/6/19

نام دوره: مهارتهای رهبری مدت زمان دوره:2 روزه هدف: آشنايي با مباني و اصول رهبری در سازمانها و تشریح انواع سبکها و نظریه های رهبری . همچنین آشنای با روش رهبری اثر بخش در سازمانها محتوای دوره: تعریف و ماهیت رهبری خصوصیات رهبران…

مهارتهای ارتباطات موثر 1397/6/19

نام دوره: مهارتهای ارتباطات موثر مدت زمان دوره:2 روزه هدف: آشنايي با مباني و اصول ارتباطی کارکنان سازمان جهت تعامل بهتر و روشن ، بگونه ای که کارکنان سازمان بتوانند مانند یک تیم کاری اهداف سازمان را محقق نمایند . در این دروه…

مربیگری (کوچینگ) و منتورینگ 1397/6/17

نام دوره: مربیگری (کوچینگ) و منتورینگ مدت زمان دوره:1 و 2 روزه هدف: آشنايي با مفاهيم مربیگری (کوچینگ) و منتورینگ کارکنان و مدیران سازمان بگونه ای که قادر باشند پرسنل تحت مدیریت خود را توانمند ساخته و به آنان کمک کنند که —علاوه…

مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان 1397/6/17

نام دوره: مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان مدت زمان دوره:2 روزه هدف: آشنایی مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی سازمانها با روشهای ارزیابی و ارزشیابی عملکرد کارکنان بگونه ای که مدیران و پرسنل سازمان بتوانند رفتارها و کارکرد…

مدیریت نوین 1397/6/14

نام دوره: مدیریت نوین مدت زمان دوره:1 و 2 روزه هدف: آماده سازی مدیران برای هدایت و کنترل سازمان خود در قرن 21 و آشنایی با سازمانها و کارکنان آینده که برای مدیریت بهره ور انها باید مدیران روشهای نوین مدیریتی را فراگیرند . محتوای…

مديريت منابع انساني 1397/6/14

نام دوره: مديريت منابع انساني مدت زمان دوره: 1 و 2 و3 و 4 روزه هدف: آشنايي با نقش و اهميت مديريت منابع انساني و چگونگي بکارگيري نیروی انسانی در سازمان ها بگونه ای که موجب تحقق چشم انداز سازمان گردند . محتوای دوره: در اين دوره ابتدا…

مديريت منابع انساني پرسنل فروش 1397/6/14

نام دوره: مديريت منابع انساني پرسنل فروش مدت زمان دوره:1 و 2 روزه هدف: آشنايي با نقش و اهميت مديريت منابع انساني در واحد فروش سازمان و چگونگي بکارگيري نیروی انسانی در بخش فروش سازمان ها بگونه ای که موجب تحقق چشم انداز و اهداف…

مديريت کارکنان ناسازگار 1397/6/12

نام دوره: مديريت کارکنان ناسازگار مدت زمان دوره:1 یا 2 روز هدف: آشنايي مدیران ارشد و مدیران میانی و کلیه کارکنان با کارکنان ناسازگار سازمان و نحوء رفتار با آنها و مدیریت اینگونه کارکنان جهت کاهش تنش در سازمان و بکار گیری ویژگیهای…

مديريت سرمایه های فکری 1397/6/12

نام دوره: مديريت سرمایه های فکری مدت زمان دوره:2 و 3 روزه هدف: در این دوره شرکت کنندگان با مفهوم سرمایه های فکری و نحوی جذب ، توسعه و نگاهداشت آنها آشنا شده و فرا میگیرند که چگونه از این سرمایه های فکری برای سازمان خلق ارزش و ثروت…

مديريت زمان 1397/6/12

نام دوره: مديريت زمان (Time Management) مدت زمان دوره: 1 و 2 و3 روز هدف: آشنايي با اصول و مباني زمان سنجي و روش هاي آن و چگونگي مديريت زمان در سازمان محتوای دوره: در اين دوره مفهوم بهره وري زمان و عوامل موثر بر آن از قبیل : مدیریت تفویض اختیار…

مديريت دانش 1397/6/10

نام دوره: مديريت دانش (Knowledge Management) مدت زمان دوره:1 و 2 و 3 روزه هدف: آشنايي با مفاهيم مديريت دانش و لزوم بکارگيري آن در سازمان هاي امروزي امری ضروری بوده و در این دوره دانشجویان فرا میگیرند که دانش نهفته در سازمان را چگونه شناسایی…

مديريت خلاقیت و نوآوری کارکنان 1397/6/10

نام دوره: مديريت خلاقیت و نوآوری کارکنان مدت زمان دوره:1 یا 2 روزه هدف: آشنايي با مباني و اصول توسعه مديريت خلاقیت و نوآوری در کارکنان در سازمانها و بکارگيري آن در سازمانها جهت ارتقای بهره وری و اجرای موفق برنامه ها و استراتژیهای…

مدیریت جلسات داخلی سازمان 1397/6/7

نام دوره: مدیریت جلسات داخلی سازمان مدت زمان دوره: هدف: آشنایی مدیران و کارشناسان سازمان جهت آمادگی و حضور در جلسات داخلی سازمان و نحوه برگزاری صحیح جلسات جهت دستیابی به اهداف جلسه محتوای دوره: تحلیل جلسات لزوم جلسه و اهداف…

مديريت جانشین پروری 1397/6/7

نام دوره: مديريت جانشین پروری مدت زمان دوره:1 یا 2 روز هدف: آشنايي مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی در خصوص شناسایی شغلهای حساس سازمان و برطرف نمودن کمبود نیروی مدیریتی در آینده و همچنین توانمندتر و مستعدتر نمودن نیروهای جوان…

مديريت تغییر و تحول 1397/6/7

نام دوره: مديريت تغییر و تحول مدت زمان دوره:2 روزه هدف: آشنايي با مباني و اصول مديريت تغيير و تحول و نحوه بکارگيري آن در سازمانها محتوای دوره: نيازمندي سازمانها به دگرگوني (شکستها و نتايج) تعهد و رفتار مديران، ساختار و طراحي…

مديريت فرهنگ سازمانی 1397/6/6

نام دوره: مديريت فرهنگ سازمانی مدت زمان دوره:1 روزه هدف: آشنايي با مباني و اصول مديريت فرهنگ سازمانی و نحوه شکل گیری آن در سازمانها و بکارگيري آن در سازمانها جهت ارتقای بهره وری و مدیریت موثرتر مدیران و رهبران در واحدهای سازمانی…

مدیریت تضاد و تعارض 1397/6/6

نام دوره: مديريت تعارض و تضاد مدت زمان دوره:1 روزه هدف: در این دوره مدیران و سرپرستان سازمانها با ماهیت تعارض آشنا شده و ضمن فراگیری تعارض مثبت و منفی ، قادر خواهند بود که انواع تعارض را شناخته و دلایل بروز هریک از آنها را کنترل…

مدیریت تصمیم گیری 1397/6/6

نام دوره: دوره مدیریت تصمیم گیری برای مدیران مدت زمان دوره:1 و2 و3 روزه هدف: ارتقاء سطح رفتاری مدیران و سرپرستان در تعامل با پرسنل زیر مجموعه سازمانشان در زمان تصمیم گیری ها ، زیرا تصمیم گیری موثر جوهره مدیریت است و یکی از جمله…

مدیریت بحران 1397/6/5

نام دوره: مدیریت بحران مدت زمان دوره:2 روزه هدف: آشنا نمودن مدیران ارشد ، میانی و سرپرستان سازمانها با ساز و کارها و فرآیند شناخت بحران، پیشگیری و راه حل یابی برای رفع بحران بوده تا قادر باشند پیامدهای منفی آن را به حداقل رسانده…

مدیر گستر

آدرس : تهران، شهرک گلستان، میدان ساحل، خیابان نیما یوشیج، برج سروناز (C2A)، واحد 11 غربی

تلفن : 021-44732507

فکس : 021-44458823

موبایل : 09121340833

موبایل(مسئول دفتر و هماهنگی) : 09121966279

ایمیل: info@modirgostar.com

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت , متعلق به گروه علمی آموزشی مشاوره ای دکتر محمود آسیاچی می باشد .

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع