021-44458835
مدیر گستر

مهارتهای کلیدی مدیران 1397/5/25

نام دوره: مهارتهای کلیدی مدیران مدت زمان دوره: 1 و 2 روزه هدف: آشنايي با مباني و اصول مدیریت در سازمانها و تشریح انواع وظایف و مهارتهایی که مدیران جهت کنترل و مدیریت اثربخش سازمانها نیاز دارند . همچنین تشریح میگردد که هر یک از…

مهارتهای رهبری 1397/5/25

نام دوره: مهارتهای رهبری مدت زمان دوره: 2 روزه هدف: آشنايي با مباني و اصول رهبری در سازمانها و تشریح انواع سبکها و نظریه های رهبری . همچنین آشنای با روش رهبری اثر بخش در سازمانها محتوای دوره: در این دوره مدیران سازمانها با مبانی…

مديريت عمومی 1397/5/24

نام دوره: مديريت عمومی مدت زمان دوره: 2 یا 3 روز هدف: آشنايي با مفاهيم مديريت و زمينه های کاری مديران و سرپرستان سازمانها جهت ارتقائ توانمندی آنها در خصوص شناسایی وظایف مدیران و اجرای کامل آنها بگونه ای که بتوانند از منابع موجود…

مبانی سازمان و مديريت 1397/5/24

نام دوره: مبانی سازمان و مديريت مدت زمان دوره: 2 تا 5 روز هدف: آشنايي با مفاهيم مفاهیم و انواع سازمان و ساختار سازمانی و همچنین تشریح اصول مديريت علمی و زمينه های کاری مديران سازمانها جهت ارتقائ توانمندی آنها در خصوص شناسایی…

کنترل و نظارت مدیریتی 1397/5/24

نام دوره: کنترل و نظارت مدیریتی مدت زمان دوره: یک روزه هدف: آشنايي مدیران ارشد سازمان با اصول و مفاهیم کنترل و نظارت در سازمان و شناسایی انواع روشهای کنترل برای حصول اطمینان از اینکه فعالیتهای انجام شده توسط کارکنان در سازمان…

طراحی ساختار سازمانی 1397/5/24

نام دوره: طراحی ساختار سازمانی مدت زمان دوره: 16 ساعت هدف: آشنایی مدیران با طراحی ساختار سازمانی و سازماندهی پرسنل به جهت دستیابی به اهداف سازمان و بازسازی ساختارهای غیر اثر بخشی محتوای دوره: تعاریف سازماندهی و فرآیند آن معرفی…

سبک رهبری (اصول و نظریه ها) در کلاس جهانی 1397/5/21

نام دوره: سبک رهبری (اصول و نظریه ها) در کلاس جهانی مدت زمان دوره: 1 و 2 و 3 و4 روزه هدف: آشنايي با مباني و اصول رهبری در سازمانها و تشریح انواع سبکها و نظریه های رهبری . همچنین آشنایی با روش رهبری اثر بخش در سازمانها آینده و تشریح…

دوره مدیریت جامع 1397/5/21

نام دوره: دوره مدیریت جامع مدت زمان دوره: 5 روز ( 40 ساعت) هدف: آشنايي با مفاهيم مديريت و زمينه های کاری مديران اجرايي افزايش مهارتهای مشترک ما بين مديران ارشد و ميانی در برخورد با مسائل و مشکلات توانمندسازی مديران صفی و ستادی…

برنامه ریزی و هدفگذاری برای مدیران 1397/5/21

نام دوره: برنامه ریزی و هدفگذاری برای مدیران مدت زمان دوره: 2 روزه هدف: آشنايي مدیران ارشد سازمان با اصول و مفاهیم برنامه ریزی بصورت کارگاه های تئوری و عملی در سازمان و شناسایی انواع روشهای هدفگذاری در سازمان بگونه ای که بتوانند…

برنامه ریزی و کنترل مدیران 1397/5/20

نام دوره: برنامه ریزی و کنترل مدیران مدت زمان دوره:2 و 3 روزه هدف: آشنايي مدیران ارشد سازمان با اصول و مفاهیم برنامه ریزی و کنترل بصورت کارگاه های تئوری و عملی در سازمان و شناسایی انواع روشهای برنامه ریزی و تشخیص کاربرد هر یک…

برنامه ریزی برای مدیران 1397/5/20

نام دوره: برنامه ریزی برای مدیران مدت زمان دوره: 2 روزه هدف: آشنايي مدیران ارشد سازمان با اصول و مفاهیم برنامه ریزی بصورت کارگاه های تئوری و عملی در سازمان و شناسایی انواع روشهای برنامه ریزی و تشخیص کاربرد هر یک از آنها در تحقق…

اصول سرپرستی 1397/5/20

نام دوره: اصول سرپرستی مدت زمان دوره: 8 یا 16 ساعت ( دو روزه ) هدف: آشنایی سرپرستان سازمانها با اصول اولیه هدایت و راهبری کارکنان به منظور پیشبرد اهداف سازمان و ارتقاء مهارتهای کارکنان محتوای دوره: تعریف سازمان و انواع ساختار…

اصول سرپرستی (پیشرفته) 1397/2/11

نام دوره: اصول سرپرستی پیشرفته مدت زمان دوره: 2 و3 روزه هدف: آشنایی سرپرستان سازمانها با روشهای مدیریتی و رهبری در جهت هدایت بهینه پرسنل و تحقق اهداف کلان سازمان. همچنین توسعه توانایی سرپرستان به جهت اینکه بتوانند بعنوان حلقه…

مدیر گستر

آدرس : تهران، شهرک گلستان، میدان ساحل، خیابان نیما یوشیج، برج سروناز (C2A)، واحد 11 غربی

تلفن : 021-44732507

فکس : 021-44458823

موبایل : 09121340833

موبایل(مسئول دفتر و هماهنگی) : 09121966279

ایمیل: info@modirgostar.com

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت , متعلق به گروه علمی آموزشی مشاوره ای دکتر محمود آسیاچی می باشد .

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع