021-44458835
مدیر گستر

مديريت خلاقیت و نوآوری کارکنان 1397/6/10

نام دوره: مديريت خلاقیت و نوآوری کارکنان مدت زمان دوره:1 یا 2 روزه هدف: آشنايي با مباني و اصول توسعه مديريت خلاقیت و نوآوری در کارکنان در سازمانها و بکارگيري آن در سازمانها جهت ارتقای بهره وری و اجرای موفق برنامه ها و استراتژیهای…

مدیریت جلسات داخلی سازمان 1397/6/7

نام دوره: مدیریت جلسات داخلی سازمان مدت زمان دوره: هدف: آشنایی مدیران و کارشناسان سازمان جهت آمادگی و حضور در جلسات داخلی سازمان و نحوه برگزاری صحیح جلسات جهت دستیابی به اهداف جلسه محتوای دوره: تحلیل جلسات لزوم جلسه و اهداف…

مديريت جانشین پروری 1397/6/7

نام دوره: مديريت جانشین پروری مدت زمان دوره:1 یا 2 روز هدف: آشنايي مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی در خصوص شناسایی شغلهای حساس سازمان و برطرف نمودن کمبود نیروی مدیریتی در آینده و همچنین توانمندتر و مستعدتر نمودن نیروهای جوان…

مديريت تغییر و تحول 1397/6/7

نام دوره: مديريت تغییر و تحول مدت زمان دوره:2 روزه هدف: آشنايي با مباني و اصول مديريت تغيير و تحول و نحوه بکارگيري آن در سازمانها محتوای دوره: نيازمندي سازمانها به دگرگوني (شکستها و نتايج) تعهد و رفتار مديران، ساختار و طراحي…

مديريت فرهنگ سازمانی 1397/6/6

نام دوره: مديريت فرهنگ سازمانی مدت زمان دوره:1 روزه هدف: آشنايي با مباني و اصول مديريت فرهنگ سازمانی و نحوه شکل گیری آن در سازمانها و بکارگيري آن در سازمانها جهت ارتقای بهره وری و مدیریت موثرتر مدیران و رهبران در واحدهای سازمانی…

مدیریت تضاد و تعارض 1397/6/6

نام دوره: مديريت تعارض و تضاد مدت زمان دوره:1 روزه هدف: در این دوره مدیران و سرپرستان سازمانها با ماهیت تعارض آشنا شده و ضمن فراگیری تعارض مثبت و منفی ، قادر خواهند بود که انواع تعارض را شناخته و دلایل بروز هریک از آنها را کنترل…

مدیریت تصمیم گیری 1397/6/6

نام دوره: دوره مدیریت تصمیم گیری برای مدیران مدت زمان دوره:1 و2 و3 روزه هدف: ارتقاء سطح رفتاری مدیران و سرپرستان در تعامل با پرسنل زیر مجموعه سازمانشان در زمان تصمیم گیری ها ، زیرا تصمیم گیری موثر جوهره مدیریت است و یکی از جمله…

مدیریت بحران 1397/6/5

نام دوره: مدیریت بحران مدت زمان دوره:2 روزه هدف: آشنا نمودن مدیران ارشد ، میانی و سرپرستان سازمانها با ساز و کارها و فرآیند شناخت بحران، پیشگیری و راه حل یابی برای رفع بحران بوده تا قادر باشند پیامدهای منفی آن را به حداقل رسانده…

مدیریت سازمانهای آینده 1397/6/5

نام دوره: مدیریت سازمانهای آینده مدت زمان دوره:2 و 3 روزه هدف: آماده سازی مدیران برای هدایت و کنترل سازمان خود در قرن 21 و آشنایی با سازمانها و کارکنان آینده . محتوای دوره: مرور تاریخچه مدیریت تشریح لزوم تغییر و تحول در سازمانها…

مدیریت انگیزش 1397/6/5

نام دوره: مدیریت انگیزش مدت زمان دوره:1 و 2 روزه هدف: آشنایی با نیاز و نظریه های انگیزش به منظور پیاده سازی آنها در سازمان و دستیابی به بهره وری بالا در عملکرد پرسنل و همچنین قدردانی از افراد در جهت تحقق اهداف سازمانی ، بطور کلی…

مدیریت استرس 1397/6/3

نام دوره: مدیریت استرس (Stress Management) مدت زمان دوره:2 روزه هدف: ارتقاء روحیه سالم در کارکنان و چگونگی کنترل فشارهای عصبی در محیط کار. شرکت کنندگان پس از پایان دوره می توانند با علل و ریشه های فشارهای عصبی و استرس در محیط آشنا شوند…

مدیریت ارتباطات 1397/6/3

نام دوره: مدیریت ارتباطات RM (Relationship management) مدت زمان دوره: هدف: انتظار می رود شرکت کنندگان پس از پایان دوره بر موارد زیر تسلط کامل یابند: شناسایی نیازها و انتظارات طرف مقابل تعیین اهداف طرف مقابل و انتظارات متقابل توانایی تدوین…

طراحی ساختار سازمانی 1397/6/3

نام دوره: طراحی ساختار سازمانی مدت زمان دوره: 16 ساعت هدف: آشنایی مدیران منابع انسانی و مدیران ارشد سازمان با طراحی ساختار سازمانی و سازماندهی پرسنل به جهت دستیابی به اهداف سازمان و بازسازی ساختارهای غیر اثر بخشی که موجب ناتوانی…

سمینار مدیریت آینده 1397/6/3

نام دوره: سمینار مدیریت آینده مدت زمان دوره: 8 ساعت هدف: آماده سازی مدیران برای هدایت و کنترل سازمان خود در قرن 21 و آشنایی با سازمانها و کارکنان آینده . محتوای دوره: تعریف مدیریت تشریح لزوم تغییر و تحول در سازمانها تشریح و تعریف…

ساختار و مدیریت ماتریسی(شبکه ای) 1397/5/30

نام دوره: طراحی و مدیریت ساختار سازمانی ماتریسی(خزانه ایی) مدت زمان دوره: یک روزه ( 8 ساعت ) هدف: آشنایی مدیران منابع انسانی و مدیران ارشد سازمان با طراحی ساختار سازمانی ماتریسی بگونه ای که بتوانند مجموعه ای چندگانه از طرحها…

روشهای انتقال دانش،آگاهی و اختیار به کارکنان 1397/5/30

نام دوره: روشهای انتقال دانش،آگاهی و اختیار به کارکنان مدت زمان دوره: 1 یا 2 روز هدف: آشنايي مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی و مدیران آموزش در خصوص لزوم توسعه آگاهی کارکنان و بکارگیری اصول اساسی و مهم در آموزش و یادگیری کارکنان…

تفویض اختیار 1397/5/30

نام دوره: تفویض اختیار مدت زمان دوره: 1 و2 روزه هدف: ارتقاء سطح رفتاری مدیران و سرپرستان در تعامل با پرسنل زیر مجموعه سازمانشان در زمان تفیض اختیار به آنها بگونه ای که بتوانند اطمینان حاصل نمایند که کارکنان مسئولیت های واگذار…

اصول کلی تربیت مدرس / مربی 1397/5/29

نام دوره: 1 تا 4 روزه (32 ساعت) مدت زمان دوره: هدف: هدف از این دوره ، آموزش و ایجاد آگاهی در مدیران و افرادی است که در سازمان وظیفه آموزش درون سازمانی را بعهده دارند . آنها در این دوره ضمن فراگیری روشهای نوین تدریس و آموزش ، نکات…

برنامه ریزی نیروی انسانی 1397/5/29

نام دوره: برنامه ریزی نیروی انسانی مدت زمان دوره: هدف: آشنايي مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی در خصوص روشهای نوین برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان و برطرف نمودن کمبود نیروی انسانی برای کیله سطوح در آینده و همچنین توانمندتر…

اصول مصاحبه استخدامی 1397/5/29

نام دوره: اصول مصاحبه استخدامی مدت زمان دوره: 1 روزه هدف: آشنايي با نقش و اهميت مديريت منابع انساني و چگونگي جذب ، مصاحبه و استخدام کارکنان در سازمان ها جهت اطمینان از اینکه برای شغل مورد نظر مناسب میباشند . محتوای دوره: تعاريف…

مدیر گستر

آدرس : تهران، شهرک گلستان، میدان ساحل، خیابان نیما یوشیج، برج سروناز (C2A)، واحد 11 غربی

تلفن : 021-44732507

فکس : 021-44458823

موبایل : 09121340833

موبایل(مسئول دفتر و هماهنگی) : 09121966279

ایمیل: info@modirgostar.com

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت , متعلق به گروه علمی آموزشی مشاوره ای دکتر محمود آسیاچی می باشد .

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع